Krimpfolie

Krimpfolie

Krimpfolie is een transparante plastic film om materiaal te verpakken. Bij verhitting krimpt het folie strak om het verpakte materiaal.
 
Krimpfolie wordt gebruikt om bijvoorbeeld dozen, blikjes of beladen pallets te verpakken. Het krimpfolie wordt over of om het te verpakken materiaal aangebracht, vaak met automatische apparatuur. Het wordt dan door een verwarmde tunnel of oven geleid om te krimpen. Hittepistolen worden ook wel gebruikt voor grote verpakkingen.

krimpfolie brander.jpg 

             Krimpfoliebrander

 
Het meest gebruikte materiaal voor krimpfolie is polyolefine (polyethyleen of polypropyleen). Het is verkrijgbaar in diverse dikten, sterkten en krimpratio's. Ook polyvinylchloride wordt wel gebruikt.

Ook op bouwplaatsen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van krimpfolie. Om met slecht weer door te kunnen werken worden er kappen bovenop de steiger gemonteerd die worden verpakt met krimpfolie. Zelfs hele panden worden met krimpfolie verpakt.

Sealfolie.jpg

Bron: Wikipedia